Täiskasvanutele:

0. kursus neile, kes ei ole varem inglise keelt õppinud. Pärast tunde paigutub kogu grammatika loogilisse süsteemi ja eemalduvad keelebarjäärid.

1. kursus algajatele, kelle aktiivsesse keelevarasse kuuluvad kõigest unustusse vajunud kooliteadmised. Kursus aitab kogu grammatika struktureerida ja alustada enesekindlalt rääkimisega.

2. kursus on mõeldud neile, kellel on juba keelelised teadmised, kuid esineb probleeme grammatikaga.

3. kursus inimestele, kellel on kindlad keelelised teadmised inglise keeles tasemel pгe-inteгmediate.

4. kursus sobib neile, kelle inglise keele oskus on kõrgel tasemel.

 

Õppuritele:

5-7-aastased, mängulises vormis, keelelise vastuvõtlikkuse arendamiseks.

10-11-aastased, rõhk asetatud kõnelemisvilumuse arendamisele, kõne kuulamise ja selle mõistmise oskusele, lugemisele ja kirjutamisele.

12-13-aastased, mõeldud teismelistele, kes arendavad keeleoskust tasemel pre-inteгmediate.

14-15-aastased, mõeldud teadmiste arendamiseks tasemel intermediate.

16-17-aastased, taseme upper-intermediate õppuritele, eesmärgiks eksamiteks ettevalmistamine.

17-19-aastased, suunatud riigieksamiteks, samuti IELTS-eksamiteks ettevalmistamisele, (advanced).